Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2012

aufait
20:19
2037 ef07 390
aufait
20:17
Dzisiaj nigdzie nie wychodzę. Dziś jestem zbyt gruba.
aufait
20:17
Na komórce nie było żadnych nieodebranych połączeń ani, esemesów - był tylko napis: Nikt cię nie kocha.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka vialionheart lionheart
aufait
20:15
Zanotowała w pamięci, aby kupić wodoodporny tusz. Może po to właśnie wynaleziono wodoodporne tusze. Nie na basen. Na rozstania. Wydłuża, pogrubia i maskuje to, że Twój świat kruszy się jak stare ciastko.
aufait
20:14
-Co nowego?
-Nowe życie. Wywrotka o 180 stopni. Zaczynając od dzisiaj.
-Postanowienia?
-Cieszyć się każdą chwilą, mówić częściej dziękuję i doceniać to co się ma.
— bo jak nie teraz to niby kiedy?
Reposted fromchangetheworld changetheworld vianivea nivea
aufait
20:14

Ja i mój kot tak długo się sobie przyglądaliśmy, że w końcu zapomniałem który z nas jest naćpany.
Reposted fromdeletedd deletedd vialionheart lionheart
aufait
20:13
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse vialionheart lionheart
aufait
20:12
Greg Behrendt, doradzając kobietom w sprawach związków przytomnie podsumowuje:
  1. Samo życie jest wystarczająco trudne, więc lepiej nie wybieraj sobie trudnego towarzysza, aby je z nim dzielić.
  2. Zasługujesz na kogoś, kto będzie dla ciebie miły PRZEZ CAŁY CZAS (a nie tylko chwilami), Ty też masz być dla niego miła.
  3. Miejsce dziwaków jest w cyrku, a w nie w twoim mieszkaniu.
  4. Dupkę już masz. Po co ci dupek.
  5. Zrób w swoim życiu miejsce na wspaniałe rzeczy, których jesteś warta.
  6. Nie trać wiary.
aufait
18:01
6091 0c37 390
Reposted fromchristi christi
aufait
17:58
0662 8111
Reposted fromraija raija
aufait
17:58
0795 f20e 390
Reposted fromraija raija
aufait
17:52
4977 59e5
Reposted fromraija raija
aufait
17:45
3158 535c 390
Reposted fromraija raija
aufait
17:45
4848 dfce 390
Reposted frommyname myname vialookbook lookbook
aufait
17:38
7937 6eec 390
Reposted fromraija raija
aufait
17:37
8299 3253
Reposted fromraija raija
aufait
17:36
3191 d9a4 390
Reposted fromraija raija
aufait
16:33
1355 71ca
Reposted frommujerloca mujerloca
aufait
16:32
3379 db4b 390
Reposted fromraija raija
aufait
16:32
1370 3dc8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl